Wing Tsun Nedir?

Wing Tsun Nedir?

Ortaya Çıkışı

Bu özgün savaş sanatı günümüzden 300 yıl önce Çin’de rahibe Ng Moi ve sanata ismini veren güzel Yim Wing Chun tarafından geliştirilmişti.

Bu iki kadın sanatın üstün teknikleri sayesinde zamanın güçlü erkeklerini kolaylıkla alt edebiliyorlardı. Yakın geçmişe kadar Wing Tsun sadece aile ve kabile içi öğretilmekteydi.

1972 de ölen büyük usta Yip Man bu sanatı sadece Çinlilere ögreten son ögretmendi.

Bugün dünya çapında 56 ülkede Yip Man’in son usta ögrencisi Leung Ting tarafından çağımız yaşam şartlarına uygun olarak güncelleştirilen bu savaş sanatı onbinlerce üye tarafından öğrenilmektedir. Dai-Sifu Emin Boztepe 20 yılın üzerinde eğitimi, tecrübesi ve yetiştirdiği çeşitli derecelerdeki kaliteli eğitmenleriyle dünya çapında Wing Tsun organizasyonunu oluşturmuştur.

Özellikler

WT en önemli ve üst düzey savunma sanatıdır.

WT insanlığın geliştirdiği en akılcı savunma sanatıdır çünkü :
WT fiziksel güç ve esneklik üzerine kurulmamıştır dolayısıyla fiziksel olarak daha zayıf
insanlar kendilerini koruyabilirler.
WT size rakibin gücünü rakibe karşı kullanmayı öğretir.
WT savunma teknikleri, dokunma duyusu refleksleri üzerine kurulmuş ve direkt olarak
rakibin hücumuyla belirlenen mekanik hareketlerden ibarettir. Böylelikle WT pratisyeni görsel yanıltmalara kanmaz ve boşa reaksiyon vermez.
WT çabuk öğrenilir ve geliştirilir.
WT ”uygun güç kullanımı” prensibinin gereklerini sağladığından dolayı güvenlik güçleri
tarafından da kullanılır.
WT bir bütün halinde savunma sanatı sistemidir: Önemi tekniklerinde ve püf
noktalarında yatmaz.Kavram önemlidir! Derhal reaksiyon verebilmek, az teknik
uygulamak, sonucu hemen elde etmek, vb, WT ‘yi varolan en iyi ve hızlı sistem yapar.

“az, çoktur”

WT tutumludur

Hareket miktarı:
WT, pratisyenin bir kavga anında sadece birkaç hareketle etkili sonuç alabilmesi esası
üzerine dizayn edilmiştir.

En etkili savunma ard arda süregelen güçlü hücumları, en az sayıda hareketle
savuşturandır!

Aynı anda kullanılan hareketler :
Bizler aynı anda 3 farklı hareket düzenini uygulayabiliriz.

”Kuvvet” ve 4 yol
“Kuvvet” ile başetmekte, WT dört prensibe sahiptir:

1. Kendi kuvvetinizden arının.
2. Rakibinizin kuvvetinden kurtulun.
3. Rakibinizin kuvvetini kullanın.
4. Rakibinizin kuvvetine kendi kuvvetinizi ekleyin.

Disiplinli ve sıkı eğitim neticesinde WT prastisyenleri kontrollü ve ölçülü ”teslimiyetle”
rakibin gücünü ”ödünç alıp” ona karşı kullanmayı öğrenirler. Bu eğitim sonucu hücuma uğrayan uzuvlar otomatik olarak ,anında ve rakibin gücüne kendi gücünü de katarak tepki verir hale gelir.

Zincir yumruklar:
Bir WT dövüşçüsü ilk yumruktan sonra durmaz, beklemez. Sürekli zincir yumruklarla
sonuca gider. Bu en etkili silahlarımızdan biridir.Geleneksel savunma sanatları bu
zincir yumrukları önleyemezler. Yumrukların çok kısa zaman aralıklarıyla birbirini
takibetmesi muhatabının düşünme ve tepki verme şansını ortadan kaldırır ve çaresiz
bırakır.

‘Evrensel Çözüm” , ” Merkez Çizgi” v.b.
WT tutumluluk prensibi ve diğerleri yeni başlayanlardan ileri derecelerdeki öğrencilere
kadar herkesi her gün ve an farklı tecrübelerle yüzyüze getirir ve şaşırtır.

WT ve diğer yararları

Kişisel savunma kavramı yanında bir WT okulunda ögrenci olmanın bazı farklı faydaları aşağıda sıralanmıştır:

1.) En iyi kişisel savunma
2.) Refleks ve tepki eğitimi.
3.) Konsantrasyon eğitimi.
4.) Nefes ve meditasyon eğitimi.
5.) Sağlık, zindelik ve kondisyon kazanımı.
6.) Özgüven ve rahatlama
7.) Pratik bir yaşam felsefesi.
8.) Eğlenceli arkadaşlıklar kurmak.
9.) Hoşça vakit geçirmek

“Benzersiz”

Bir WT dersinin 3 bölümü

1. Formlar
“Formlar ” kişisel savunma amaçlı temel ve tabii hareket düzenlerinden oluşurlar,
ve geleneksel olarak meditasyon, gevşeme ve genel sağlık açısından faydalı
oldukları kabul edilir..

2. Chi Sao (yapışan eller)
WT dokunma duyusuyla harekete geçen dokunsal reflekslerin geliştirilmesini
amaçlayan benzersiz ve tek idman sistemi olan Chi Sao’ya sahiptir. Chi Sao
savunma refleksleri rakibin hücumuyla ani ve mekanik olarak harekete geçer..
Her duruma ve hücum şekline karşılık verecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Chi Sao
refleksleri görsel tepkilere göre çok daha çabuktur ayrıca görüş olmaksızın
savunma yapabilmeyi sağlar. Chi Sao bir dizi bağımsız hareketi gerekli durumlarda
ahenkli kombinasyonlar halinde birleştiren yapıştırıcıdır. Chi Sao olmaksızın
WT bağımsız tekdüze teknikler ve hareketsiz kurgulu bir sistem olur..

Chi Sao’yu WT’nin ruhu yapan şey budur!

3. Lat Sao (kavga eğitimi)
WT ‘nin amaçlarından biri de kavga yeteneğinin geliştirilmesidir. Lat Sao’da
(ki ”serbest stil dövüş” demektir) WT-ögrencisi korkusuzca birebir kavga
etmeyi ögrenir. Çalışmalarının sonucunu ve kendi seviyesini arkadaşını incitme
korkusu yaşamadan görür.Lat Sao’nun en önemli özelliği budur.

“WT sadece akılcı bir savaş sanatı değildir.Aynı zamanda akılcı bir
öğrenim yoludur.”

Kavganın 5 safhası
Gerçek bir kişisel savunma durumunda iyi niyet ve doğruluk prensipleri (ki kavganın
sonucunu aleyhe belirleyebilir) geçerli degildir! Bu sebeple biz WT sisteminde bir
kavganın ”beş safhası” üzerinde detayla ve önemle çalışırız.

5 safha:

1.) safha ayakla dövüş
2.) safha elle dövüş
3.) safha diz ve dirseklerle dövüş
4.) safha tutma, engelleme, fırlatma
5.) safha yer dövüşü
Yukarıdaki safhaların herhangi birinde WT prensipleri kolayca uygulanabilmektedir.
Bu sebeple diğer dallardan bir çok dövüşçü WT’ye dönmektedir. WT idmanlarında
yumruklar, tekmeler yumuşak temas çerçevesinde kullanılır. Böylelikle yaralanma riski
minimuma iner. “WT diğer stillerin durduğu yerde başlar: eşsiz yakın dövüş sanatı!”

“akılcı”

WT’nin 4 temel prensibi

WT Sistemi:
WT tek tekniklerin özeti olmaktan ziyade bir bütün sistemdir..
WT saldırgan savunma stratejisini izler.
(Latin: aggredito birine yaklaşmak..)

Sistem hiyerarşisi içinde en üstte WT’nin 4 temel prensibi yatar.

WT’nin 4 prensibi birer birer:

Birinci : Önün boşsa ilerle!
İkinci: Eğer temas varsa yapış!
Üçüncü: İçeri gir!
Dördüncü: Rakip gerilerse takip et!